Toshel

Изграждане

      Водени от желанието за непрекъснато подобряване на качеството на дейността на фирмата ни, към постигане на по–висок пазарен дял на регионалният пазар в сферата на електроизграждането и строителството,  през 2008 г. започнахме изграждането на официално представителство на фирма “ТОШЕЛ-92” със съответната складова база, офис сграда и изложбена зала в гр.София, кв.”Бенковски”, ул.”Оралица” №29.                                 

             Фирма „ТОШЕЛ-92”ЕООД е редовен член на Българската строителна камара и е вписана в регистъра на строителите с решение № 2008 07 39/23.01.2008 г. 

  1.    Първа група - строежи от четвърта до пета
  2.    Втора група - строежи четвърта категория;
  3.    Трета група - строежи от първа до трета
  4.    Четвърта група - строежи трета категория
  5.    Пета група 

          Желанието на инвеститорите ни да работят по възможност само с един изпълнител и тяхната положителна оценка за нас ни накара да разширим дейността си с изграждането на В и К мрежи, колектори, сгради, инфраструктурата около тях и всичко останало до пълното завършване на обекта.