Toshel

За нас

   

           Фирма “ТОШЕЛ - 92” ЕООД е създадена през 1992 г., с решение на Софийския градски съд – фирмено отделение, пети състав, дело № 26244/1992 г. Днес фирмата, с нейната основна дейност - електрозахранване, е една от водещите в извършването на услуги включващи проучване, проектиране, строителство, оборудване, текущи и капитални ремонти на обекти на електро-енергетиката. Фирмата извършва външно и вътрешно ел. захранване на строителни обекти, изграждане и оборудване на трафопостове, монтаж на електромери и разпределителни табла, рекламно и улично осветление, охранителни , пожароизвестителни системи, видео наблюдение, системи за контрол на достъп и изграждане на структурно кабелни системи. Всички завършени обекти се предават с готови документи за узаконяване,  Разрешение за ползване, подадено напрежение към съответния обект и петгодишна гаранция на електро съоръженията. Във фирмата е създадена система на работа по затворен цикъл: сключване на договор с инвеститора, проучване на обекта, проектиране, съгласуване на проектите, извършване на строителството, узаконяване,пускане в експлоатация и предаване на обекта по надлежния ред.

          Колективът на "ТОШЕЛ-92"ЕООД се състои от над 100 души. Това са висококвалифициран инженерен състав, административни и търговски звена, електромонтажни и строителни кадри.

     Фирма "ТОШЕЛ-92"ЕООД е редовен член на Българската строителна камара, вписана в регистъра на строителите с решение № 2008 07 39/23.01.2008 г.  и има право и необходимите ресурси да изгражда обекти влизащи в обхвата на:  

  1.  Първа група - строежи от четвърта до пета
  2.  Втора група - строежи четвърта категория;
  3.  Трета група - строежи от първа до трета
  4.  Четвърта група - строежи трета категория
  5.  Пета група

             Важно преимущество на фирмата е наличието на собствена строителна и транспортна техника от най-високо качество– машини за теглене и опъване на проводници, кранове, багери, булдозери, автовишки, товарни автомобили, трамбовки, стенорезни системи, цялата необходима лека механизация и помощно оборудване. Фирмата разполага с промишлено-складова база в гр.София, цех за производство на БКТП .

          За периода от 1992 г. "ТОШЕЛ-92"ЕООД изпълни множество външни и вътрешни електрозахранвания на частни жилищни, административни, търговски и производствени сгради. Наши инвеститори са едни от най-големите строителни български и чуждестранни компании, които ни възлагат изпълнението на своите  обекти.  Фирмата е сертифицирана под ISO 9001:2000. 

             На 05.02.2007 г. сключихме договор за дистрибуция на продуктите на френската фирма  A R E V A , която е една от водещите в света в производството на електро оборудване. Нейните продукти отговарят на основните европейски стандарти: CENELEC HD 428.1.S1:92, IEC 60076, както и на БДС 3067-90. A R E V A е производител с традиционно високо качество, доказал, че може да задоволи най-високите изисквания на клиента при конкурентни цени и най-добро качество. Продукцията е позната в страни от Европейския съюз, Балканите, Африка, Азия, Южна Америка.

    Вече осемнайсет години с новаторския си мениджмънт и дейност, посветена на задоволяването и реализацията на потребностите на клиентите, фирма "ТОШЕЛ-92"ЕООД се развива и се радва на непрекъснат растеж.